Đại Đồng Tiến
  1. Trang chủ
  2. Tin tức

Tin tức

Góc chia sẻ những thông tin cần thiết
Các Loại Nhựa An Toàn Sử Dụng Đựng Thực Phẩm
Các Loại Nhựa An Toàn Sử Dụng Đựng Thực Phẩm
Nếu sử dụng nhựa không đúng cách hoặc để lâu quá thời gian, các chất hóa học trong nhựa có thể bị thoát ra và gây hại cho sức khỏe. Chúng ta cần hiểu rõ về các loại nhựa an toàn và sử dụng đúng cách để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Xem thêm
Vườn Hoa Tử Tế Của Đại Đồng Tiến
Vườn Hoa Tử Tế Của Đại Đồng Tiến
Chúng ta luôn phải cố gắng nỗ lực đi theo lý tưởng Chân Thiện Mỹ, luôn chăm sóc những điều tốt lành mà chúng ta đã khó khăn lắm mới tu rèn mà thành, phải bảo vệ mình và cộng đồng của mình trước những thói đời không tốt.
Xem thêm
Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Đại Đồng Tiến Lần Thứ X Nhiệm Kỳ 2023 - 2028
Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Đại Đồng Tiến Lần Thứ X Nhiệm Kỳ 2023 - 2028
Công đoàn cơ sở Công ty CP Đại Đồng Tiến sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với lãnh đạo cơ quan chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và giám sát, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, đề xuất thực hiện được đầy đủ và kịp thời các chính sách liên quan đến đoàn viên Công đoàn, tích cực thực hiện các cuộc vận động và các phong trào của tổ chức Công đoàn, của đơn vị… củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh để cùng nhau tiến đến thành công và hạnh phúc.
Xem thêm
Sự Khác Biệt Lớn Nhất Giữa Các Doanh Nghiệp Với Nhau Trong Dài Hạn Là Gì?
Sự Khác Biệt Lớn Nhất Giữa Các Doanh Nghiệp Với Nhau Trong Dài Hạn Là Gì?
Yếu tố duy nhất có thể hướng đến thành công lâu dài, bền vững và tạo sự khác biệt rõ rệt, ra những quyết định trong vận hành và đầu tư, cách tiếp cận xây dựng các điểm chạm với khách hàng, sáng tạo để tồn tại và phát triển trong những bối cảnh kinh tế khác nhau, tất cả những kết quả này chỉ có thể được tạo ra bởi một đội ngũ nhân sự khác biệt, quyết liệt, đoàn kết thành một khối.
Xem thêm

Đối tác

Chứng nhận

Zalo