Vườn Hoa Tử Tế Của Đại Đồng Tiến

Chúng ta luôn phải cố gắng nỗ lực đi theo lý tưởng Chân Thiện Mỹ, luôn chăm sóc những điều tốt lành mà chúng ta đã khó khăn lắm mới tu rèn mà thành, phải bảo vệ mình và cộng đồng của mình trước những thói đời không tốt.

Để có thể làm người chủ tốt (chủ doanh nghiệp, chủ công ty TNHH Một Mình Tui) và làm một doanh nghiệp hoặc một cuộc sống tốt thì chúng ta phải có năng lực thu hút những con người có nhân cách tốt vay xung quanh ta, những người có cùng lựa chọn về đạo đức, về năng lực trí tuệ cũng như lối sống với chúng ta.

Nhà Phật đã có đúc kết Giới Định Tuệ, thầy Trần Việt Quân đã hiện đại hóa ngôn ngữ cho con người của thời đại ngày nay có thể tiếp thu và hấp thụ được; Cường cũng xin mạn phép chia sẻ đúc kết của Cường dựa trên 2 nền tảng này, nhưng đã được bình dân hóa và phi tôn giáo hóa, vì mục đích ban đầu của mô hình này là để làm tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Đại Đồng Tiến, nhưng Cường thiết nghĩ, mô hình này nên được chia sẻ rộng rãi để càng ngày càng lan tỏa những hương hoa, sắc đẹp, tạo thêm nhiều hơn nữa những vườn hoa cho đời, cuộc đời rộng hơn cái phạm vi của Đại Đồng Tiến.

Mô hình này Cường gọi là Đóa Hoa 6T gồm 6 cánh hoa: Trách Nhiệm - Tôn Trọng - Thiện Lành - Trí Tuệ - Tận Tâm - Thắng Lợi.

vuon-hoa-tu-te-cua-dai-dong-tien-2  

Trước khi đi vào từng chi tiết, Cường chia sẻ lý do chọn đóa hoa làm hình tượng một Nhân Cách và một Cuộc Sống Lý Tưởng, đó là vì:

  • Đóa hoa có những đặc tính sau: đứng một mình, đóa hoa xinh đẹp, tỏa hương, làm đẹp cho đời; thu hút những đóa hoa khác tập hợp lại thành một bó hoa, bình hoa, vườn hoa và rừng hoa; tạo hương thơm, sắc đẹp cho cuộc đời.
  • Đóa Hoa thể hiện được cái Tình Yêu Thương, Chân Thiện Mỹ của cá nhân và các cá nhân trong một cộng đồng.
  • Nhưng Đóa Hoa có hai điểm yếu, cũng đúng với cái lý tưởng Chân Thiện Mỹ và tình yêu thương đó là nó luôn cần sự chăm sóc tốt từ bản thân đóa hoa hoặc từ người trồng hoa.
  • Nó cần sự bảo vệ trước những thứ xấu xa, những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường và những ảnh hưởng xấu này nhanh chóng biến Đóa Hoa thành những thứ khủng khiếp, và các thế lực đen tối, những thói hư tật xấu, những bản năng tham sân si sẽ rất nhanh chóng ngự trị và hủy diệt cái Chân Thiện Mỹ của chúng ta.

Do đó, chúng ta luôn phải cố gắng nỗ lực đi theo lý tưởng Chân Thiện Mỹ, luôn chăm sóc những điều tốt lành mà chúng ta đã khó khăn lắm mới tu rèn mà thành, phải bảo vệ mình và cộng đồng của mình trước những thói đời không tốt.

Phần chi tiết sẽ là tiếp nối ở các lần Thứ Sáu Rực Rỡ cùng CEO Trịnh Chí Cường (T6RR) sau nhé!