Tết Sum Vầy - Xuân Tri Ân Của Liên Đoàn Lao Động

Đây là một trong những hoạt động được các cấp Công đoàn thành phố quan tâm chăm lo thường xuyên, hoạt động này đã trở thành nét đẹp văn hóa và mang tính nhân văn sâu sắc. 

Hòa trong không khí chào Xuân Qúy Mão 2023. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Liên đoàn Lao động Quận 5 tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân tri ân” trao tặng quà Tết cho gần 1.000 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết.

tet-sum-vay-xuan-tri-an-cua-lien-doan-lao-dong_cung-dai-dong-tien  

Đây là một trong những hoạt động được các cấp Công đoàn thành phố quan tâm chăm lo thường xuyên, hoạt động này đã trở thành nét đẹp văn hóa và mang tính nhân văn sâu sắc. 

tet-sum-vay-xuan-tri-an-cua-lien-doan-lao-dong tet-sum-vay-xuan-tri-an-cua-lien-doan-lao-dong_dang-nho  

Đoàn viên, công nhân viên chức Đại Đồng Tiến đã tham gia nhận những phần quà trong niềm phấn khởi đón một cái “Tết sum vầy – Xuân tri ân”.