Sự Khác Biệt Lớn Nhất Giữa Các Doanh Nghiệp Với Nhau Trong Dài Hạn Là Gì?

Yếu tố duy nhất có thể hướng đến thành công lâu dài, bền vững và tạo sự khác biệt rõ rệt, ra những quyết định trong vận hành và đầu tư, cách tiếp cận xây dựng các điểm chạm với khách hàng, sáng tạo để tồn tại và phát triển trong những bối cảnh kinh tế khác nhau, tất cả những kết quả này chỉ có thể được tạo ra bởi một đội ngũ nhân sự khác biệt, quyết liệt, đoàn kết thành một khối.

Đó là đội ngũ nhân sự, vì trong dài hạn, mọi ngành nghề đều có cách làm cạnh tranh như nhau: cơ cấu vốn sẽ gần như có tác động như nhau sau một thời gian vận hành đủ dài, máy móc thiết bị hoặc nguồn nguyên liệu cũng là những nguồn lực mở của xã hội, khó tạo sự khác biệt nhiều trong dài hạn, nguồn khách hàng và những người tiêu dùng, dần dần sẽ không cảm nhận được sự khác biệt nhiều trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhiều doanh nghiệp khác nhau.

 su-khac-biet-lon-nhat-cua-doanh-nghiep- 

Như vậy, yếu tố duy nhất có thể hướng đến thành công lâu dài, bền vững và tạo sự khác biệt rõ rệt, ra những quyết định trong vận hành và đầu tư, cách tiếp cận xây dựng các điểm chạm với khách hàng, sáng tạo để tồn tại và phát triển trong những bối cảnh kinh tế khác nhau, tất cả những kết quả này chỉ có thể được tạo ra bởi một đội ngũ nhân sự khác biệt, quyết liệt, đoàn kết thành một khối.

Trong đội ngũ đó, đội ngũ lãnh đạo cốt lõi gồm người lãnh đạo cao nhất và nhóm đội ngũ kế cận là những hạt nhân quan trọng nhất, tạo ra văn hóa của cả một tập thể, nhân rộng tính cách, đạo đức, sức chiến đấu, sức sáng tạo và khả năng vượt khó cho toàn bộ phần còn lại của đội ngũ. 

Điều này, trong quyển sách "Từ Tốt Đến Vĩ Đại" của giáo sư Jim Collins cũng chỉ ra rằng: hành trình Từ Tốt Đến Vĩ Đại gồm 3 yếu tố tổng lực lại: Con Người Tốt, Tư Duy Tốt và Hành Động Tốt. Trong đó, Con Người Tốt chính là Yếu Tố Cốt Lõi quyết định các yếu tố còn lại. Và trong Con Người Tốt, Lãnh Đạo Chuẩn Mực - Lãnh Đạo Cấp Độ 5 chính là chìa khóa thành công cho những bước đầu tiên của hành trình "Từ Tốt Đến Vĩ Đại".

"Lãnh Đạo Cấp Độ 5" là người lãnh đạo sở hữu cả hai đặc tính có vẻ nghịch đảo với nhau: Vừa Khiêm Tốn, Vừa Quyết Liệt. Khiêm Tốn khi nói về cá nhân, về bản ngã, đưa mình ra khỏi yếu tố quyết định công việc; nhưng lại rất quyết liệt trong thành quả công việc, việc càng khó thì càng theo sát, càng quyết tâm, kiên trì đến khi kết quả được hoàn thành. Chỉ có thể với một đội ngũ Ban Lãnh Đạo đóng vai trò hạt nhân để nhân rộng toàn bộ đội ngũ còn lại, những công việc trọng yếu của doanh nghiệp mới được tháo gỡ, giải quyết một cách hiệu quả, nhanh chóng và triệt để.