Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Đại Đồng Tiến Lần Thứ X Nhiệm Kỳ 2023 - 2028

Công đoàn cơ sở Công ty CP Đại Đồng Tiến sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với lãnh đạo cơ quan chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và giám sát, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, đề xuất thực hiện được đầy đủ và kịp thời các chính sách liên quan đến đoàn viên Công đoàn, tích cực thực hiện các cuộc vận động và các phong trào của tổ chức Công đoàn, của đơn vị… củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh để cùng nhau tiến đến thành công và hạnh phúc.

Ngày 09/03/2023, Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội vinh dự chào đón đồng chí Lê Thị Bích Hạnh – Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 5, và sự hiện diện của Ban lãnh đạo công đoàn cùng 91 đoàn viên của CĐCS Đại Đồng Tiến. 

dai-hoi-cong-doan-co-so-dai-dong-tien  

Đại hội đã tổng kết đánh giá phong trào và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, nêu bật những thành tích đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, yếu kém, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới, đồng thời phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận, bàn bạc, bầu ra BCH nhiệm kỳ mới đầy đủ phẩm chất, năng lực, đưa hoạt động Công đoàn lên một bước mới.

dai-hoi-cong-doan-co-so-dai-dong-tien-nhiem-ky-2023 

Công đoàn cơ sở Công ty CP Đại Đồng Tiến sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với lãnh đạo cơ quan chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và giám sát, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, đề xuất thực hiện được đầy đủ và kịp thời các chính sách liên quan đến đoàn viên Công đoàn, tích cực thực hiện các cuộc vận động và các phong trào của tổ chức Công đoàn, của đơn vị… củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh để cùng nhau tiến đến thành công và hạnh phúc.